Översättning

Översättning och dokumenteringstjänster

Vi erbjuder omfattande tjänster för översättning av dokument, handböcker, brev och annat skriftligt affärsmaterial. Översättningar från svenska till engelska och engelska till svenska utförs snabbt, noggrant och med sakkunskap. Våra översättare använder aktuellt språkbruk och den senaste terminologin i kombination med kännedom om både språk och affärer.

Priset sätts efter dokumentets storlek och hur snabbt leveransen ska ske. Vi åtar oss traditionell översättning, detaljerade omskrivningar av dokument för internationella marknader samt korrekturläsning.

Våra tjänster har använts av Nordea, Jernhusen, Inspecta, White Architect, NCC, Poolia och många andra företag och konsulter.

Vänligen kontakta oss för mer information och prisförfrågningar.