Marknadsföringsengelska

Vi erbjuder ett utbildningspaket som förser marknadsförare med intensiv skräddarsydd hjälp att förbättra och utveckla sina kundkontaker på engelska. Utbildningspaketet, vars slutgiltiga utformning avgörs av kundens individuella behov, kan innefatta områden som:

 • Affärskorrespondens - rapporter, memon och brev
 • Förhandlingar med kunder och inköpsavdelningar
 • Genomföra marknadspresentationer - övning ger färdighet
 • Offerter
 • Hantering av tvärkulturella relationer
 • "Efterförsäljning" - kreativitet, kundanpassning och kännedom
 • Diskussion om konkurrenterna och deras produkter
 • Utveckling av och diskussion kring marknadsstrategier
 • Diskussion kring företagets produkter och tjänster
 • Diskussion kring företagets marknad och framtida utveckling
 • Media för marknadsföring - TV, radio, trycksaker och telefonförsäljning
 • Ekonomi - budget, kostnader, resultat

 English training for marketing and sales, brand management, advertising and advertisment localisation.