Finansengelska

Vi kan erbjuda ett kursprogram som hjälper dig att förbättra och utveckla dina redan existerande färdigheter i finansengelska. Ett stort antal svenska kunder använder kursen som ett utmärkt verktyg för att fokusera på finansiella frågor.Utbildningspaketet, vars slutgiltiga utformning avgörs av kundens individuella behov, kan innefatta områden som:

 • Diskutera kring balansräkning och resultat
 • Utländska valutamarknader
 • Förstå ekonomiska rapporter
 • Förhållandet mellan - lönsamhet, likviditet, effektivitet etc
 • Läsa årsrapporter
 • Ekonomisk planering och analys
 • Presentation av ekonomisk information
 • Förståelse och tolkning av ekonomisk nyheter
 • Riskhantering
 • Diskussioner kring budget
 • Bokföring - konton för skulder och tillgångar
 • Revisornsrapporter

 English training for banking, finance, insurance, procurement and supplier negotiations