Engelska för personalansvariga

Detta utbildningsprogram har utvecklats av Jonathan Gregory och Adam Eisen, medförfattaren till boken "Personal ENGELSKA"(WISE). Med dina behov och mål som grund skräddarsys våra kurser enligt de krav som ställs på språk, terminologi och kommunikation. Kurserna inkluderar ämnen som:

  • Organisationsbeskrivningar
  • Rekrytering på engelska - arbetsbeskrivningar och kravprofiler, följebrev, CV:ar och meritförteckningar, intervjuer samt rekryteringsbrev
  • Introduktion för nyinställd
  • Vidareutbildning och utveckling
  • Planerings-, utvecklings- och lönesamtal
  • Presentationer HR/personalfrågor - HR-funktionen, anställningsfilosofin, instrument för HR-policyn, personalutveckling nedskärningar och anpassning av personalstyrkan
  • HR/personalterminologi - rekrytering och urval, kompensation, internationell HRM, skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska

Business Human Resourses English for Talent Managers, HR staff and legal employment specialists. Business English for your daily work. Diversity workshops for HR teams and recruitment companies - improve your company's record in employing a more diverse team. Half-day seminar