Engelska för löneadministratörer

AdvancedBiz erbjuder ett utbildningspaket som förser löneadministratörer med intensiv, skräddarsydd hjälp att förbättra och utveckla sina färdigheter i engelska. Denna utbildning erbjuds till enskilda såväl som till små och stora grupper. Beroende på deltagarnas behov skräddarsyr vi fyradagskurser (2+2) med inriktning på följande områden:

  • Utbyte av information - diskussionsfraser som används för att förklara, ställa frågor och förtydliga.
  • Telefonengelska
  • Skriva brev, PM och email
  • Studiecirklar som behandlar ordförråd - med fokus på relevant terminologi och på hur man förklarar termer som nedanstående:

Försäkringsskydd, Skatter och avdrag, Anställningsvillkor, Utgiftsrapporter, Reserapporter, Tjänstledighet, Föräldraledighet, Arbets- och uppehållstillstånd, Organisation och struktur, Pension, Lönesystem, Lönebesked (specifikation), Förmåner, Sjukpenning och sjukrapporteringMålen för kursen är:

  1. bättre behärska språket och ordförrådet som hänförs till arbetet.
  2. utveckla och använda fraser för diskussion och informella möten.
  3. utveckla och öva sig i det språk som används när man talar i telefon, skriver affärsbrev liksom i sociala situationer.
  4. uppmuntra till att lära sig genom att använda kunskapen, "learning by doing". Detta genom att skapa återkoppla mellan utbildningen och gruppens dagliga behov på jobbet.

Improve your English skills for dealing with overseas staff, explaining the Swedish tax situation and company expenses