Engelska för chefer

Vi erbjuder ett utbildningspaket som förser chefer med intensiv skräddarsydd hjälp att förbättra och utveckla redan existerande språkkunskaper. Utbildningspaketet, vars slutgiltiga utformning avgörs av kundens individuella behov, kan innefatta områden som:

 • Diskussion kring företagets ledningspolicy och direktiv
 • Rekrytering, intervjuer och anställning av ny personal
 • Utvecklingssamtal, hantering av personalkonflikter
 • Permitteringar, anpassning av personalstyrkan och disciplinåtgärder
 • Ledarskap och målformuleringar - De egna affärsmålen
 • Diskussioner kring företagets marknad - lokalt och globalt
 • Möteskommunikation och -ordning
 • Affärskorrespondens - rapporter, memon och brev
 • Förhandlingar med kunder, leverantörer och dotterbolag
 • Hantering av tvärkulturella relationer
 • Presentationer
 • Insikt i medias terminologi

 Business English training to help you prepare for that important overseas assignment or for manageing a multicultural group