Allmän affärsengelska - Business English

Utbildningsprogrammet genomförs som en kurs strukturerad enligt nedan, även om förändringar kan behöva göras för att införliva speciella, individuella krav:

Moduler 1 - 5

 • Språket vid hälsningar och introduktioner
 • Förfrågningar
 • Bekräftelser
 • Ditt affärsområde
 • Din befattning och ditt dagliga arbete
 • Granskning av tempus
 • Boka arrangemang och möten
 • Ange orsaker och be om ursäkt
 • Beskriva orsak och verkan
 • Bekanta sig på engelska
 • Telefonengelska
 • Göra anteckningar och föra protokoll

Moduler 6 - 10

 • Språket vid möten och diskussioner
 • Presentera fakta och statiskik
 • Göra korta presentationer
 • Beskriva ökning/minskning
 • Diskussion
 • Förhandlingar på engelska
 • Mötessimulering
 • Affärsnyheter
 • Språket i prognoser
 • Utbyte av information
 • Övning i kommunikation
 • Sammanfattning och utvärdering av kursen