Affärskorrespondens

Vi kan erbjuda ett utbildningspaket som förser folk med intensiv skräddarsydd hjälp att förbättra och utveckla förmågan att hantera daglig affärskorrespondens. Utbildningspaketet, vars slutgiltiga utformning avgörs av kundens individuella behov, kan innefatta områden som:

  • Affärskorrespondens - brev, memon och rapporter
  • Förkortningar
  • Olikheter i amerikansk och brittisk engelska
  • Ett entydigt och kortfattat språkbruk
  • Talspråk
  • Diskussioner kring vanliga affärsfrågor och hur man skriver om dem
  • Formellt och informellt språk
  • Artighet och takt i affärsbrevet
  • Grammatik