Affärskonversation

AdvancedBiz erbjuder ett utbildningspaket som förser affärsfolk med intensiv skräddarsydd hjälp att förbättra förmågan att konversera på affärsengelska. Utbildningspaketet har hållts i över tio år och utvecklat affärskonvesation i engelska för ett stort antal kunder. Vi erbjuder även kursen i spansk och tysk affärskonversation. Utbildningspaketet, vars slutgiltiga utformning avgörs av kundens individuella behov, kan innefatta områden som:

  • Hälsa åhörare välkomna och introducera talare 
  • Affärskonversation - använda jämförelser och motsatsargument
  • Behärska förkortningar
  • Hantera skillnader mellan amerikansk och brittisk engelska
  • Lära sig att vara tydlig och kortfattad
  • Diskutera vanliga affärsämnen
  • Använda formellt och informellt språk
  • Infoga artighet och takt i sitt tal
  • Behärska grammatiken

Improve your conversational skills for all your business meeting in English