Business English Training - Utveckla dina språkkunskaper - Affärsengelska

Image of a male student

AdvancedBiz erbjuder språkträning i affärsengelska som förser affärsfolk med intensivt, skräddarsydda intensivkurser utformat för att förfina och utveckla språklig förmåga.

De flesta av våra kunder föredrar kurser med en lärare per elev eller i små grupper på upp till sex personer. Innehållet i kurserna för både enskilda och grupper bestäms genom ett omfattande test, en personlig intervju samt en behovsanalys som identifierar de specifika kraven på engelska i de uppgifter som varje enskild deltagare har på sitt jobb.

När varje deltagares kunskapsnivå och arbetsuppgifter har definierats, formulerar samtliga sina egna språkliga mål. Det kan handla om lätt avgränsade mål som att genomföra en presentation eller att kunna följa en fortbildningskurs utomlands. Men det kan handla om så olika mål som att kunna ta emot besökare i en reception eller uppnå en språklig färdighet i nivå med en infödd. Kontakt: 070 7760010 eller jonathan@advancedbiz.se

Business English - Affärsengelska Kurser

Våra kurser är alltid arbetsrelaterade, praktiska och utformad efter dina individuella behov och förutsättningar.
Visa aktuella kurser